Συνοπτικός διαγωνισμός για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Οργάνων Παιδικών Χαρών και Δαπέδων Ασφαλείας (14/07/2017)
 
Πατήστε στα παρακάτω pdf αρχεία για να διαβάσετε σχετικά με τον Συνοπτικό διαγωνισμό για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Οργάνων Παιδικών Χαρών και Δαπέδων Ασφαλείας

Διακήρυξη διαγωνισμού.pdf

Περίληψη διαγωνισμού.pdf

Μελέτη.pdf

Σχέδιο εντύπου οικονομικής προσφοράς.pdf

Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης.doc


 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ, 180 40
Τηλέφωνα: 22983 - 20200 / 22980 - 52210, 53003
Fax: 22980 - 53482
E-mail aλληλογραφίας : ydra@ydra.gov.gr
E-mail Δημάρχου          : mayor@ydra.gov.gr