Βουτιές από τα βράχια, βόλτες στα σοκάκια, cocktails στη Σπηλιά. Καλοκαίρι στο πιο μαγικό νησί. (29/07/2017)
 
Βουτιές από τα βράχια, βόλτες στα σοκάκια, cocktails στη Σπηλιά. Καλοκαίρι στο πιο μαγικό νησί. Καλοκαίρι στην Ύδρα. #TheBrugalStories 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ, 180 40
Τηλέφωνα: 22983 - 20200 / 22980 - 52210, 53003
Fax: 22980 - 53482
E-mail aλληλογραφίας : ydra@ydra.gov.gr
E-mail Δημάρχου          : mayor@ydra.gov.gr