Επίσκεψη μας στην περιοχή "Κουρμάδα" για την καταγραφή και αντιμετώπιση προβλημάτων (11/10/2017)
 
Από την χθεσινή (11/10/2017) επίσκεψη μας στην περιοχή "Κουρμάδα" για την καταγραφή και αντιμετώπιση προβλημάτων. Επιθεωρήσαμε το έργο συντήρησης στο καλντερίμι που γίνεται από τον Δήμο μας, διαπιστώθηκε η ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας εκσυγχρονισμού του αποχετευτικού δικτύου της εν λόγω περιοχής (θα ξεκινήσει τον προσεχή Χειμώνα), θα ειδοποιηθούν και από τον Δήμο μας ιδιοκτήτες οικοπέδων και σπιτιών που έχουν εγκαταλειφθεί και χρήζουν καθαρισμού και μέτρων προστασίας από τυχόν κατάρρευση. Ευχαριστούμε τους κατοίκους της Περιοχής για τις επισημάνσεις τους.


 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ, 180 40
Τηλέφωνα: 22983 - 20200 / 22980 - 52210, 53003
Fax: 22980 - 53482
E-mail aλληλογραφίας : ydra@ydra.gov.gr
E-mail Δημάρχου          : mayor@ydra.gov.gr