Συνάντηση του Δημάρχου Ύδρας με τον Γενικό Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) κ. Κωνσταντίνο Τσέγα (03/11/2017)
 
Από τη χθεσινή (02/11/2017) συνάντηση μου με τον Γενικό Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) κ. Κωνσταντίνο Τσέγα. Συζητήσαμε τη δυνατότητα παροχής ενισχύσεων του EOT σε μικρούς Δήμους για την Τουριστική τους προβολή.


 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ, 180 40
Τηλέφωνα: 22983 - 20200 / 22980 - 52210, 53003
Fax: 22980 - 53482
E-mail aλληλογραφίας : ydra@ydra.gov.gr
E-mail Δημάρχου          : mayor@ydra.gov.gr