Η Ύδρα συμμετέχει στη μελέτη MEDIS (MEDiterranean Islands Study)στις 10-11-12 Νοεμβρίου 2017 (09/11/2017)
 


 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ, 180 40
Τηλέφωνα: 22983 - 20200 / 22980 - 52210, 53003
Fax: 22980 - 53482
E-mail aλληλογραφίας : ydra@ydra.gov.gr
E-mail Δημάρχου          : mayor@ydra.gov.gr