Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού για την ασφαλή επίβλεψη και λειτουργία του συστήματος υδροδότησης της νήσου Ύδρας (09/11/2017)
 
Πατήστε στα παρακάτω pdf αρχεία για να διαβάσετε σχετικά με την Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού για την ασφαλή επίβλεψη και λειτουργία του συστήματος υδροδότησης της νήσου Ύδρας

Διακήρυξη προμήθειας.pdf

Περίληψη προμήθειας.pdf

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.pdf

Γενική συγγραφή υποχρεώσεων.pdf

Τεχνική περιγραφή.pdf

Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.pdf

Τιμολόγιο μελέτης.pdf

Προϋπολογισμός μελέτης.pdf

Προϋπολογισμός προσφοράς.doc

Τιμολόγιο προσφοράς.doc

Ευρωπαϊκό ενιαίο έγγραφο προμήθειας.pdf

Ευρωπαϊκό ενιαίο έγγραφο προμήθειας.xml


 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ, 180 40
Τηλέφωνα: 22983 - 20200 / 22980 - 52210, 53003
Fax: 22980 - 53482
E-mail aλληλογραφίας : ydra@ydra.gov.gr
E-mail Δημάρχου          : mayor@ydra.gov.gr