Πρόσκληση 17ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (24/11/2017)
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ

 

Ύδρα, 24/11/2017
Αρ. Πρωτ. 3460 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣΚύρια / κύριε  Σύμβουλε,

Καλείστε όπως την 28η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας

Στη συνεδρίαση θα τεθεί προς συζήτηση και ψήφιση το παρακάτω θέμα:

«Συζήτηση και λήψη απόφασης για πραγματοποίηση Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου κεκλεισμένων των θυρών (παρ.1 του άρθρου 96 του Ν.3463/06)»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Καλύβας Αριστοτέλης


-----------------------------------------------------------------------


Ύδρα, 24/11/2017
Αρ. Πρωτ. 3461 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ


Κύρια / κύριε  Σύμβουλε,

Καλείστε όπως την 28η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας

Στη συνεδρίαση θα τεθεί προς συζήτηση και ψήφιση το παρακάτω θέμα:

«Αιτήματα δημοτών  που έχουν σχέση με την οικονομική υπηρεσία του Δήμου»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Καλύβας Αριστοτέλης


 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ, 180 40
Τηλέφωνα: 22983 - 20200 / 22980 - 52210, 53003
Fax: 22980 - 53482
E-mail aλληλογραφίας : ydra@ydra.gov.gr
E-mail Δημάρχου          : mayor@ydra.gov.gr