Συζητήθηκε στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) το όριο του Οικισμού της Ύδρας (19/12/2017)
 
Συζητήθηκε απόψε (19/12/2017) στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) το όριο του Οικισμού της Ύδρας. Είμαστε εκεί για να υποστηρίξουμε την πρόταση του Δήμου μας την οποία ομόφωνα είχε υιοθετήσει το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από σχετική εισήγηση της ειδικής συμβουλευτική επιτροπής, η οποία συστήθηκε για αυτό τον σκοπό.

Την πρόταση του Δήμου μας στη συνέχεια αποδέχτηκε και το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αναμένουμε την απόφαση του ΚΑΣ.


 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ, 180 40
Τηλέφωνα: 22983 - 20200 / 22980 - 52210, 53003
Fax: 22980 - 53482
E-mail aλληλογραφίας : ydra@ydra.gov.gr
E-mail Δημάρχου          : mayor@ydra.gov.gr