Πρόσκληση 19ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (24/12/2017)
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ

 

Ύδρα, 22/12/2017
Αρ. Πρωτ. 3860 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣΚύρια / κύριε  Σύμβουλε,

Καλείστε όπως την 29η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 16:00 προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας.

Στη συνεδρίαση θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση τα παρακάτω θέματα:
  1. Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος 2018 Δήμου Ύδρας
  2. Έγκριση ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ύδρας έτους 2018.
  3. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 202/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για έκτακτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2017 και ανάθεση.
  4. Διόρθωση τoυ άρθρου 13 του κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Ύδρας (Αίτημα του Ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου Αναστάσιου Σωτηρόπουλου).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Καλύβας Αριστοτέλης

------------------------------------------------------

Ύδρα, 22/12/2017
Αρ. Πρωτ. 3861 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣΚύρια / κύριε  Σύμβουλε,

Καλείστε όπως την 29η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας.

Στη συνεδρίαση θα τεθεί προς συζήτηση και ψήφιση το παρακάτω θέμα:

Έγκριση (Α΄ μέρους)  Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου  Ύδρας 2018.

  1. Προϋπολογισμός Δήμου Ύδρας 2018.

Δεδομένου ότι τα Νομικά Πρόσωπα δεν έχουν ακόμα παραλάβει την Γνώμη του Παρατηρητηρίου και για να μην καθυστερήσει η έγκριση του Προϋπολογισμού του Δήμου Ύδρας για το έτος 2018, δίνεται η δυνατότητα στο Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει το Α΄ μέρος (Προϋπολογισμός 2018) και το Β΄ μέρος (πίνακες Στοχοθεσίας του Δήμου και των Νομικών Προσώπων) σε δεύτερη συνεδρίαση


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Καλύβας Αριστοτέλης


 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ, 180 40
Τηλέφωνα: 22983 - 20200 / 22980 - 52210, 53003
Fax: 22980 - 53482
E-mail aλληλογραφίας : ydra@ydra.gov.gr
E-mail Δημάρχου          : mayor@ydra.gov.gr