Στις 22 Ιανουαρίου του 2018 θα ξεκινήσει τη λειτουργία του το Σύστημα «Μητρώο πολιτών» (10/01/2018)
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

Ύδρα 9/1/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις 22 Ιανουαρίου του 2018 θα ξεκινήσει τη λειτουργία του το Σύστημα «Μητρώο πολιτών». Σύμφωνα με την εγκύκλιο 1/2018 του ΥΠΕΣ:

  1. Από το 12 Ιανουαρίου έως και 21 Ιανουαρίου παύει να διενεργείται οποιαδήποτε ενέργεια ενημέρωσης στα Δημοτολόγια των Δήμων της χώρας.

  2. Κατά το ως άνω χρονικό διάστημα (12-01-2018) δε θα υφίσταται η λειτουργικότητα του ΟΠΣΕΔ, και ως εκ τούτου δε δύναται να εκδίδονται βεβαιώσεις Δημοτολογίου από τα ΚΕΠ της χώρας.
    Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις δύναται να εκδίδονται πισ/κά Δημοτολογίου από τις τοπικές βάσεις Δημοτολογίου.

  3. Από 16 Ιανουαρίου 2018 έως 21 Ιανουαρίου παύει η λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχ/σης Ληξιαρχικών Πράξεων και δεν εκτυπώνεται καμία πράξη από αυτό.
Από το Δήμο


ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
Ύδρα 18040 - Τηλ. 22983 20 200 - 22980 52, 210 - 22980 53 003
Fax 22980 53 482

www.ydra.gov.gr
email: ydra@ydra.gov.gr


 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ, 180 40
Τηλέφωνα: 22983 - 20200 / 22980 - 52210, 53003
Fax: 22980 - 53482
E-mail aλληλογραφίας : ydra@ydra.gov.gr
E-mail Δημάρχου          : mayor@ydra.gov.gr