Πρόσκληση 20ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (26/01/2018)
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ

Ύδρα, 24/01/2018
Αρ. Πρωτ. 247


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣΚύρια / κύριε  Σύμβουλε,

Καλείστε όπως την 31η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 προσέλθετε σε τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας

Στη συνεδρίαση θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση τα παρακάτω θέματα:
 1. Αποδοχή Μελέτης 118/2017 που αφορά εργασίες αντικατάστασης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Λιμεναρχείου Ύδρας
 2. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην επιτροπή για τη χορήγηση αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής
 3. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην επιτροπή για το χαρακτηρισμό παραλιών νήσου Ύδρας ως πολυσύχναστων ή μη.
 4. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στη γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης-απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων.
 5. Αίτημα για έγκριση τοποθέτησης κλιματιστικού μηχανήματος σε Δημοτικό χώρο.
 6. Αίτημα από το Δ.Σ του ‘‘Πολιτιστικού Συλλόγου Ύδρας’’ για καλλωπισμό Δημοτικού χώρου.
 7. Έγκριση εξόδων μετακίνησης Δημοτικού Συμβούλου εκτός Ύδρας στο εσωτερικό.
 8. Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ύδρας.
 9. Έγκριση μελέτης και ανάθεση σε ιδιώτη παροχής υπηρεσιών καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ύδρας.
 10. Έγκριση Προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Ύδρας Έτους 2018.
 11. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή κατάρτισης μητρώου Αρρένων έτους 2018.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Καλύβας Αριστοτέλης

------------------------------------------------------

Ύδρα, 24/01/2018
Αρ. Πρωτ. 248


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣΚύρια / κύριε  Σύμβουλε,

Καλείστε όπως την 31η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας.

Στη συνεδρίαση θα τεθεί προς συζήτηση και ψήφιση το παρακάτω θέμα:

Έγκριση (Α΄ μέρους)  Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου  Ύδρας 2018.

 1. Έγκριση δεύτερου μέρους ΟΠΔ Δήμου Ύδρας έτους 2018.
  • Πίνακας Στοχοθεσίας Δήμου και Νομικών Προσώπων

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Καλύβας Αριστοτέλης


 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ, 180 40
Τηλέφωνα: 22983 - 20200 / 22980 - 52210, 53003
Fax: 22980 - 53482
E-mail aλληλογραφίας : ydra@ydra.gov.gr
E-mail Δημάρχου          : mayor@ydra.gov.gr