Πρόσκληση 21ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (23/02/2018)
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ

Ύδρα, 23/02/2018
Αρ. Πρωτ. 539


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣΚύρια / κύριε  Σύμβουλε,

Καλείστε όπως την 27η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας.

Στη συνεδρίαση θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση τα παρακάτω θέματα:
  1. Αποδοχή ποσού 8.696,93€, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α’/θμιας & Β’/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ύδρας, οικονομικού έτους 2018 (κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές)
  2. Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης
  3. «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018».
    α. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας οκτώ (8) μηνών για το έτος 2018 (κάλυψη δαπάνης από τους ΚΑΠ).
    β. Πρόσληψη δύο (2) εργατών ΥΕ, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας οκτώ (8) μηνών (ανταποδοτικού χαρακτήρα, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ), για το έτος 2018
  4. Αίτημα από την ΥΔΡΑΪΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.E για την απευθείας παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού στην περιοχή Μανδράκι Ύδρας (Βορειοανατολική παραλία).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Καλύβας Αριστοτέλης


 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ, 180 40
Τηλέφωνα: 22983 - 20200 / 22980 - 52210, 53003
Fax: 22980 - 53482
E-mail aλληλογραφίας : ydra@ydra.gov.gr
E-mail Δημάρχου          : mayor@ydra.gov.gr