Από το τελευταίο ένθετο ''Τρέχω'' της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ (25/02/2018)
 


Ο Δήμητρης Θεοδωρακάκος προσεγγίζει τα πρώτα σπίτια στην περιοχή Καμίνι σχεδόν 2 χιλιόμετρα πριν τον τερματισμό.
#hydrastrailevent #hydrastrail

www.hydrastrail.gr 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ, 180 40
Τηλέφωνα: 22983 - 20200 / 22980 - 52210, 53003
Fax: 22980 - 53482
E-mail aλληλογραφίας : ydra@ydra.gov.gr
E-mail Δημάρχου          : mayor@ydra.gov.gr