Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων για τα έτη 2018-2019 (12/03/2018)
 

Πατήστε στα παρακάτω αρχεία για να ενημερωθείτε για τον Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων για τα έτη 2018-2019

1. Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού.pdf

2. Μελέτη για την ανάθεση του διαγωνισμού.pdf

3. Διακήρυξη διαγωνισμού.pdf

4. Εντυπο οικονομικής προσφοράς.pdf

5. Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης.pdf 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ, 180 40
Τηλέφωνα: 22983 - 20200 / 22980 - 52210, 53003
Fax: 22980 - 53482
E-mail aλληλογραφίας : ydra@ydra.gov.gr
E-mail Δημάρχου          : mayor@ydra.gov.gr