Επιπλέον 187.700 Ευρώ για τον Δήμο μας ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση για το 2018 από το Υπουργείο των Εσωτερικών! (21/03/2018)
 
Επιπλέον 187.700 Ευρώ για τον Δήμο μας ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση για το 2018 από το Υπουργείο των Εσωτερικών! http://www.ypes.gr/el/MediaCenter/Minister/PressReleases/…


 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ, 180 40
Τηλέφωνα: 22983 - 20200 / 22980 - 52210, 53003
Fax: 22980 - 53482
E-mail aλληλογραφίας : ydra@ydra.gov.gr
E-mail Δημάρχου          : mayor@ydra.gov.gr