Ανάθεση εργασιών από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Υδρας (30/04/2018)
 
Πατήστε στις παρακάτω φωτογραφίες για να δείτε σχετικά με τις αναθέσεις έργων

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ, 180 40
Τηλέφωνα: 22983 - 20200 / 22980 - 52210, 53003
Fax: 22980 - 53482
E-mail aλληλογραφίας : ydra@ydra.gov.gr
E-mail Δημάρχου          : mayor@ydra.gov.gr