ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Πρόσκληση 24ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (06/05/2018)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ

Ύδρα, 4/05/2018
Αρ. Πρωτ. 1302


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣΚύρια / κύριε  Σύμβουλε,

Καλείστε όπως την 10η Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας.

Στη συνεδρίαση θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση τα παρακάτω θέματα:
  1. Αίτημα των Συμβούλων της Αντιπολίτευσης για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), της μονάδας υδατοκαλλιέργειας, ετήσιας δυναμικότητας 810 τόνων σε θαλάσσια έκταση 25 στρεμμάτων, της εταιρείας «Ιχθυοτροφεία ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ», στη θέση Τρίκερι Δήμου Ύδρας, ΠΕ Νήσων, που αφορά μετατόπιση (πραγματοποιηθείσα), επέκταση, εκσυγχρονισμό, αύξηση δυναμικότητας αυτής και εγκατάσταση συνοδών χερσαίων υποδομών
  2. Συζήτηση για ανάκληση της υπ’ αριθμ. 35/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας.
  3. Αποδοχή θεωρημένης μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΚΑΜΙΝΙΟΥ Ν.ΥΔΡΑΣ»
  4. Αποδοχή ποσού 8.710,00€ Β’ κατανομής από τους ΚΑΠ 2018, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α’/θμιας κ’ Β’/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ύδρας.
  5. Αίτημα δημότη για διαγραφή ποσού.
  6. Επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Καλύβας Αριστοτέλης