Συναντήσεις του Δημάρχου με τους Υπουργό κ. Σταθάκη και τον Αναπληρωτή Ύπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Φάμελο (23/05/2018)
 
Από τις χθεσινές (22/05/2018) συναντήσεις μου με τους Υπουργό κ. Σταθάκη και τον Αναπληρωτή Ύπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Φάμελο. Συζητήθηκε το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Ύδρα και το θέμα του "Αδόμητου".

Στην συνάντηση παρευρέθηκαν η ΓΓ. του Υπουργείου κ. Κλαμπατσέα, η νομική Σύμβουλος του Δήμου κ. Γεωργία Μαραγκού, ο κ. Παναγιώτης Σιφαλάκης και υπηρεσιακοί παράγοντες.


 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ, 180 40
Τηλέφωνα: 22983 - 20200 / 22980 - 52210, 53003
Fax: 22980 - 53482
E-mail aλληλογραφίας : ydra@ydra.gov.gr
E-mail Δημάρχου          : mayor@ydra.gov.gr