Από την επιθεώρηση του έργου της λιθόστρωσης της Πλατείας Καρνάβαλου (25/05/2018)
 
Από την επιθεώρηση στις 23/05/2018 του έργου της λιθόστρωσης της "Πλατείας Καρνάβαλου". Στην επίσκεψη στην εν λόγω γειτονιά ήταν παρούσα και η Δημοτική Σύμβουλος κ. Κατερίνα Μαραγκού.

Ο Δήμος μας κάνει αισθητή την παρουσία του σε απομακρυσμένες γειτονιές με έργα! Συνεχίζουμε!


 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ, 180 40
Τηλέφωνα: 22983 - 20200 / 22980 - 52210, 53003
Fax: 22980 - 53482
E-mail aλληλογραφίας : ydra@ydra.gov.gr
E-mail Δημάρχου          : mayor@ydra.gov.gr