Πρόγραμμα ενεργοποίησης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης-δήλωσης ασφάλισης-μητρώου αγροτών για το 2018 (01/06/2018)
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -
ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΡΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2018Καλούνται οι παραγωγοί του Δ. Ύδρας να προσέλθουν στην αίθουσα του

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

του
Δημαρχείου


Την ΤΕΤΑΡΤΗ 06/06/2018

Πληροφορίες: 2752026230 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ, 180 40
Τηλέφωνα: 22983 - 20200 / 22980 - 52210, 53003
Fax: 22980 - 53482
E-mail aλληλογραφίας : ydra@ydra.gov.gr
E-mail Δημάρχου          : mayor@ydra.gov.gr