Επίσκεψη μας στους χώρους της παλιάς Δημοτικής Αγοράς με μηχανικούς της Περιφέρειας (01/06/2018)
 
Από την σημερινή (01/06/2018) επίσκεψη μας στους χώρους της παλιάς Δημοτικής Αγοράς με μηχανικούς της Περιφέρειας. Ο Δήμος μας έχει εξασφαλίσει 350. 000 Ευρώ από ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την ανακαίνιση του εν λόγω κτιρίου. Σύντομα ξεκινάει η διαδικασία αδειοδότησης.


 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ, 180 40
Τηλέφωνα: 22983 - 20200 / 22980 - 52210, 53003
Fax: 22980 - 53482
E-mail aλληλογραφίας : ydra@ydra.gov.gr
E-mail Δημάρχου          : mayor@ydra.gov.gr