Δελτίο Τύπου λήξης της Ημερίδας Διαχείρισης και Ανάδειξης Υλικής και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς ενός τόπου (25/06/2018)
 
To Δελτίο Τύπου λήξης της Ημερίδας Διαχείρισης και Ανάδειξης Υλικής και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς ενός τόπου που πραγματοποιήθηκε στις 16/06/2018 στο Ιστορικό Μουσείο Ύδρας

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ, 180 40
Τηλέφωνα: 22983 - 20200 / 22980 - 52210, 53003
Fax: 22980 - 53482
E-mail aλληλογραφίας : ydra@ydra.gov.gr
E-mail Δημάρχου          : mayor@ydra.gov.gr