Ξεκινάει η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος, τη συμμετοχή στο οποίο μεταξύ άλλων έχει εξασφαλίσει ο Δήμος μας, για την ενίσχυση των κοινωνικών του Δομών (03/10/2018)
 
Ξεκινάει η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος, τη συμμετοχή στο οποίο μεταξύ άλλων έχει εξασφαλίσει ο Δήμος μας, για την ενίσχυση των κοινωνικών του Δομών.

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία πρόσληψης τεσσάρων υπαλλήλων (2 Κοινωνικών Λειτουργών, 1 Φαρμακοποιό και 1 ΔΕ Βοηθητικό Προσωπικό) ορισμένου χρόνου (12 μήνες) με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 24 μήνες. Το Πρόγραμμα για τον Δήμο μας έχει συνολικό προϋπολογισμό 243.360 Ευρώ!


 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ, 180 40
Τηλέφωνα: 22983 - 20200 / 22980 - 52210, 53003
Fax: 22980 - 53482
E-mail aλληλογραφίας : ydra@ydra.gov.gr
E-mail Δημάρχου          : mayor@ydra.gov.gr