Δύο ακόμα σημαντικά έργα για την Ύδρα μας δημοπρατήθηκαν σήμερα (05/10/2018)! (05/10/2018)
 
Δύο ακόμα σημαντικά και απολύτως απαραίτητα έργα δημοπρατήθηκαν σήμερα. Το πρώτο είναι το έργο της σύνδεσης της γεώτρησης του Παλαμιδά με το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης συνολικού προϋπολογισμού 269,000 Ευρώ. Η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Αττικής ύστερα από σχετικό αίτημα-μελέτη που υπέβαλλε ο Δήμος μας.

Το δεύτερο είναι το έργο της επιδιόρθωσης δρόμου μήκους 500 Μέτρων από το πρώην ξενοδοχείο Μίρα Μάρε μέχρι τη στροφή πάνω από τη Μονάδα Αφαλάτωσης. Το κόστος του εν λόγω έργου, το οποίο ανέρχεται στις 150.000 Ευρώ, θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου μας. Και για τα δύο έργα εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον από πλήθος κατασκευαστικών εταιρειών.


 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ, 180 40
Τηλέφωνα: 22983 - 20200 / 22980 - 52210, 53003
Fax: 22980 - 53482
E-mail aλληλογραφίας : ydra@ydra.gov.gr
E-mail Δημάρχου          : mayor@ydra.gov.gr