ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις (02/05/2019)

Πατήστε το παρακάτω pdf αρχείο για να ανοίξει και να διαβάσετε την Πυροσβεστική διάταξη

Πυροσβεστική διάταξη.pdf