ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Συνοπτικός διαγωνισμός: «Μελέτες αντιμετώπισης κατολισθήσεων στην Ύδρα» (31/10/2019)

Πατήστε στα παρακάτω αρχεία pdf και doc για να ενημερωθείτε για τη μελέτη έργου, Συνοπτικός διαγωνισμός: «Μελέτες αντιμετώπισης κατολισθήσεων στην Ύδρα»

1. Διακήρυξη μελετών κατολισθήσεων ΑΔΑΜ.pdf

2. Περίληψη για μελέτες κατολισθήσεων.pdf

3. Φάκελος έργου Ύδρας.pdf

4. ΤΕΥΔ Γεωτεχνικά.doc

5. Τεύχος οικονομικής προσφοράς.doc