ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση της Λιμενικής Αρχής Ύδρας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (18/03/2020)

Μετά τα έκτακτα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, προκειμένου να διασφαλιστεί η Δημόσια Υγεία, η προστασία του προσωπικού της Υπηρεσίας μας αλλά και όλων των συναλλασσόμενων πολιτών, σας γνωρίζονται τα κάτωθι:

1.- Αναστέλλονται όλες οι συναλλαγές του κοινού με την Υπηρεσία μας. Εξαιρούνται μόνο οι σοβαρές υποθέσεις, οι οποίες θα εξετάζονται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

2.- Αναστέλλεται η απαίτηση θεώρησης ημερολογίων αλιευτικών σκαφών και καταχώρηση ειδικών εργαλείων αλίευσης.

3.- Αναστέλλεται (εκτός της περίπτωσης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης) η παραλαβή δικαιολογητικών για διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας (όπως χορήγηση βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων δραστηριοποίησης θαλασσίων ταξί, πράξεις εγγραφής μικρών σκαφών σε ΒΕΜΣ και λοιπές πράξεις σχετικές με μικρά σκάφη που διέπονται από τις διατάξεις του ισχύοντος Γενικού Κανονισμού Λιμένα). Σε περίπτωση βεβαιώσεων συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων άσκησης επαγγελμάτων, για τις οποίες απαιτείται μέχρι 30-04-2020 η υποβολή σχετικής Υ.Δ. (περί μη έκλειψης των προϋποθέσεων χορήγησης αυτής), η ως άνω ημερομηνία διεκπεραίωσης των σχετικών διαδικασιών παρατείνεται έως την 01-06-2020.

4.- Αναστέλλονται κάθε είδους προγραμματισμένες εξετάσεις χειριστών ταχυπλόων, πηδαλιούχων αλιευτικών σκαφών και πηδαλιούχων λάντζας.

5.- Αναστέλλεται η ανανέωση όλων των ατομικών επαγγελματικών αδειών αλιείας, έως την 30-04-2020. Οι άδειες που λήγουν εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος καθώς και οι άδειες με ημερομηνία λήξεως έως και την 31-05-2020, παραμένουν σε ισχύ και θα ανανεώνονται από 01-05-2020 έως και 31-07-2020.

6.- Υφίσταται προσωρινός περιορισμός εν όλω του κατάπλου των επαγγελματικών πλοίων θαλάσσιας αναψυχής (όπως των Κρουαζιερόπλοιων και των Ημερόπλοιων) σε Ελληνικά λιμάνια, καθώς και ο με οποιονδήποτε τρόπος αποβίβασης επιβατών από τα πλοία αυτά, έως την 15-04-2020 και ώρα 15:00.

7.- Τυχόν αλλαγή των ανωτέρω, θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωσή μας

8.- Η Υπηρεσία μας παρακαλεί θερμά όλους μας, όπως περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στο ελάχιστο δυνατό και να τηρούν αυστηρά τις σχετικές οδηγίες - εντολές του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).-

Ο Λιμενάρχης
Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΒΑΖΑΙΟΣ Βασίλειος


Πηγή: https://fonitisydras.com