ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας (18/05/2020)

Πατήστε στα παρακάτω αρχεία για να ενημερωθείτε για την Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας

1. Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας.pdf


2. Κατάσταση επιλογής οικονομολόγων.xls

3. Πίνακας αποκλειόμενων οικονομολόγων.xls

4. Συνολική ονομαστική κατάσταση οικονομολόγων.xls