ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας ειδικότητας ΠΕ Κοινωνιολόγων (19/05/2020)

Πατήστε στα παρακάτω αρχεία για να ενημερωθείτε για την Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας ειδικότητας ΠΕ Κοινωνιολόγων

1. Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας.pdf


2. Κατάσταση επιλογής Κοινωνιολόγων.xls

3. Πίνακας αποκλειόμενων Κοινωνιολόγων.xls

4. Συνολική ονομαστική κατάσταση Κοινωνιολόγων.xls