ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ (28/07/2020)

Πατήστε στο παρακάτω αρχείο pdf για να ενημερωθείτε για τον Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ"

Προκήρυξη Βρεφονηπιακού ΑΔΑΜ.pdf

Διακήρυξη Βρεφονηπιακού ΑΔΑΜ.pdf

ΤΕΥΔ Σαχτούριο.doc

ΒΟΡΕΙΝΗ ΟΨΗ.pdf

ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ.pdf

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.pdf

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ.pdf

ΕΝΕΡΓ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ.pdf

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΟΓΕΙΟ.pdf

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΟΝΟΓΡΑΜΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ.pdf

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΥΠΟΓΕΙΟ.pdf

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ.pdf

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ.pdf

ΚΑΤΟΨΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ.pdf

ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ.pdf

ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ.pdf

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ.pdf

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ.pdf

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ.pdf

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.pdf

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΣΟΓΕΙΟ 2.pdf

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΣΟΓΕΙΟ.pdf

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ.pdf

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΟΓΕΙΟ 2.pdf

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΟΓΕΙΟ.pdf

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ.pdf

ΣΑΥ.pdf

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.pdf

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ.pdf

ΤΟΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΗ.pdf

ΤΟΜΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ.pdf

ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ.pdf

ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ.pdf

ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ.pdf

ΦΑΥ.pdf