ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Επιπλέον, 234,510, 63 Ευρώ στο Ταμείο του Δήμου μας από την λειτουργία του Αιολικού Πάρκου στην Νησίδα Άγιος Γεώργιος (13/10/2020)

Κατατέθηκε σήμερα (12/10/2020) στο ταμείο του Δήμου μας το ποσό των 234, 510, 63 που αφορά την καταβολή του ειδικού τέλους από την λειτουργία, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, του αιολικού πάρκου στην Νησίδα Άγιος Γεώργιος.

Ο Δήμος μας, μόλις ομαλοποιηθεί η ροή των εσόδων από τον εν λόγω αιολικό πάρκο, κάτι που προβλέπεται από το επόμενο εξάμηνο, θα προχωρήσει στην καταβολή 5.000 Ευρώ για κάθε Υδραϊκή οικογένεια που αποκτά τρίτο παιδί και στην θέσπιση δύο υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για Υδραιόπουλα που γίνονται δεκτά σε αντίστοιχα προγράμματα. Δουλεύουμε για την Ύδρα μας και κάνουμε τις δεσμεύσεις μας πράξεις!