ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

«Προμήθεια ενός (1) ελαστικοφόρου φορτωτή-εκσκαφέα γαιών, συμπαγούς τύπου (compact) για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ύδρας» (31/12/2020)

Πατήστε στα παρακάτω pdf και doc αρχεία για να διαβάσετε σχετικά με τον Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ενός (1) ελαστικοφόρου φορτωτή-εκσκαφέα γαιών, συμπαγούς τύπου (compact) για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ύδρας».

Διακήρυξη φορτωτή ΑΔΑΜ.pdf

Προκήρυξη φορτωτής ΑΔΑΜ.pdf

Τεχνικές Προδιαγραφές Φορτωτή.pdf

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).pdf