ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Συνοπτικός διαγωνισμός Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας, με τίτλο: «Επισκευή κεφαλόσκαλου από Γεφυράκι μέχρι παραλιακό δρόμο» (05/01/2021)

Πατήστε στο παρακάτω αρχείο pdf για να ενημερωθείτε για τον Συνοπτικό διαγωνισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας, με τίτλο: «Επισκευή κεφαλόσκαλου από Γεφυράκι μέχρι παραλιακό δρόμο»

Διακήρυξη γεφυράκι.pdf

Περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού.pdf

Εξώφυλλο μελέτης.pdf

ΕΣΥ.pdf

Οικονομική προσφορά.pdf

Προμέτρηση μελέτης.pdf

Προύπολογισμός μελέτης.pdf

ΣΑΥ.pdf

ΤΕΥΔ.doc

Τεχνική έκθεση.pdf

Τιμολόγιο μελέτης.pdf

ΦΑΥ.pdf

Τοπογραφικό.pdf