ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής καθώς και email αναφοράς προβλημάτων σχετικά με θέματα καθαριότητας, ύδρευσης και αποχέτευσης (11/07/2020)