ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Πρόσληψη δύο (2) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου ́Υδρας (18/06/2021)

Πατήστε στο παρακάτω pdf αρχεία για να διαβάσετε την  σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου ́Υδρας

Ανακοίνωση με ΑΔΑ.pdf

Ειδικό Παράρτημα (Α1) απόδειξης χειρισμού Η/Υ.pdf

Παράρτημα ανακοινώσεων ΣΟΧ.pdf

Τελική υποβολής.pdf