ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Aναλύσεις πόσιμου ύδατος για το νησί της Ύδρας (24/01/2023)

Πατήστε στα παρακάτω pdf αρχεία για να διαβάσετε τα πιστοποιητικά ανάλυσης που έχουν εκδοθεί για το νερό το 2023

Πιστοποιητικό ανάλυσης "Δείγμα νερού από OTE" (30/06/2023).pdf

Πιστοποιητικό ανάλυσης "Δείγμα νερού από τον Δήμο" (30/06/2023).pdf

Πιστοποιητικό ανάλυσης "Δείγμα νερού από το καφέ "Ρολόι"" (30/06/2023).pdf

Πιστοποιητικό ανάλυσης "Δείγμα νερού από το καφέ "Γωνία"" (30/06/2023).pdf

Πιστοποιητικό ανάλυσης "Δείγμα νερού από OTE" (17/05/2023).pdf

Πιστοποιητικό ανάλυσης "Δείγμα νερού από τον Δήμο" (17/05/2023).pdf

Πιστοποιητικό ανάλυσης "Δείγμα νερού από το καφέ "Ρολόι"" (17/05/2023).pdf

Πιστοποιητικό ανάλυσης "Δείγμα νερού από το καφέ "Γωνία"" (17/05/2023).pdf

Πιστοποιητικό ανάλυσης "Δείγμα νερού από το Γεια μας Σουβλατζίδικο" (07/03/2023).pdf

Πιστοποιητικό ανάλυσης "Δείγμα νερού από το καφέ "Γωνία"" (07/03/2023).pdf

Πιστοποιητικό ανάλυσης "Δείγμα νερού από το καφέ "Ρολόι"" (07/03/2023).pdf

Πιστοποιητικό ανάλυσης "Δείγμα νερού από τον Δήμο" (07/03/2023).pdf

Πιστοποιητικό ανάλυσης "Δείγμα νερού από τον OTE" (07/03/2023).pdf

Πιστοποιητικό ανάλυσης "Δείγμα νερού από τον OTE" (10/01/2023).pdf

Πιστοποιητικό ανάλυσης "Δείγμα νερού από τον Δήμο" (10/01/2023).pdf

Πιστοποιητικό ανάλυσης  "Δείγμα νερού από το καφέ "Ρολόι"" (10/01/2023).pdf

Πιστοποιητικό ανάλυσης "Δείγμα νερού από το καφέ "Πειρατής"" (10/01/2023).pdf

Πιστοποιητικό ανάλυσης "Δείγμα νερού από το καφέ "Γωνία"" (10/01/2023).pdf