ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Δήμος Ύδρας

Χρήσιμα e-mails του Δήμου

Δήμαρχος: mayor@ydra.gov.gr
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ύδρας (Δ.Λ.Τ.Υ): limhydra@otenet.gr
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π): d.ydras@kep.gov.gr
Κέντρο Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας: ydra@ydra.gov.gr
Δήμος Ύδρας

Χρήσιμα τηλέφωνα του Δήμου

Δημαρχείο - Τηλεφωνικό κέντρο: 22983 - 20200, 22980 - 52210, 22980 - 53003
Δημαρχείο - Φαξ: 22980 - 53482
Οικονομική Υπηρεσία: 22983 - 20210 έως 14 / Φαξ: 22980 - 53539
Κοινωνική Υπηρεσία: 22983 - 20230 / Φαξ: 22980 - 20230
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ύδρας (Δ.Λ.Τ.Υ): 22980 - 52333 / Φαξ: 22980 - 53913
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ύδρας (Κ.Ε.Δ.Υ): 22980 - 53365
Κ.Ε.Π: 22980 - 53782 / Φαξ: 22980 - 52955
Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.): 22980 - 52410