ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Πρόσκληση 26ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (21/09/2018)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ

Ύδρα, 20/09/2018
Αρ. Πρωτ. 2852


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣΚύρια / κύριε  Σύμβουλε,

Καλείστε όπως την 24η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 προσέλθετε σε τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας

Στη συνεδρίαση θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση τα παρακάτω θέματα:
 1. Αίτημα του Δήμου ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ για αδελφοποίηση με το Δήμο Ύδρας.
 2. Αίτημα για παράταση της άδειας χρήσης μουσικών οργάνων.
 3. Έγκριση της σκοπιμότητας της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ», αποδοχή της πίστωσης των 70.000,00 € από την Περιφέρεια Αττικής και αποδοχή σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής.
 4. Έκτακτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Ύδρας λόγω της κήρυξης της Ύδρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
 5. Πρόταση αύξησης κεφαλαίου της Κ.Ε.Δ.Υ.
 6. Ανανέωση παραχώρησης χρήσης οχήματος στο Δήμο Σπετσών.
 7. Ανανέωση αμοιβαίας παραχώρησης χρήσης οχημάτων στο Δήμο Αγκιστρίου.
 8. Έγκριση σύναψης των όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ύδρας και Περιφέρειας Αττικής για κατασκευή του έργου με τίτλο: «Ανακαίνιση κτιρίου ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ Νήσου Ύδρας» συνολικού προϋπολογισμού 110.000€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 9. Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης για τη λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στο Δήμο Ύδρας.
 10. Αίτημα Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών για οικονομική ενίσχυση (ενοικίων και σίτισης).
 11. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής κ’ οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ».
 12. Αίτημα εύρεσης χώρου για το πρόγραμμα Ψυχολογικής Υποστήριξης Τηλεπαιδαγωγικής.
 13. Αίτημα της κα. Κωνσταντίνας Γιαννοπούλου εκκαθαρίστριας της ΑΔΕΠΥ.
 14. Επανεξέταση της υπ’ αριθμ 147/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Καλύβας Αριστοτέλης