Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΡΟΥΣΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΜΕΛΟΣ
ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΕΛΟΣ ΧΑΡΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΛΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ
ΜΕΛΟΣ ΣΚΛΑΒΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΕΛΟΣ ΤΣΙΓΚΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΜΕΛΟΣ ΧΑΡΑΜΗ ΦΛΩΡΑ


Ορίζει τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ύδρας, μέχρι την 28-02-2017