Πρόσκληση 23ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (20/04/2018)
Κύριε Δήμαρχε, Κύριε Δήμαρχε, Κύρια & Κύριε Σύμβουλε, Καλείστε όπως την 25η Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας   

Πρόσκληση 22ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (08/03/2018)
Κύριε Δήμαρχε, Κύριε Δήμαρχε, Κύρια & Κύριε Σύμβουλε, Καλείστε όπως την 12η Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας   

Πρόσκληση 21ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (23/02/2018)
Κύριε Δήμαρχε, Κύριε Δήμαρχε, Κύρια & Κύριε Σύμβουλε, Καλείστε όπως την 27η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας   

Πρόσκληση 20ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (26/01/2018)
Κύριε Δήμαρχε, Κύριε Δήμαρχε, Κύρια & Κύριε Σύμβουλε, Καλείστε όπως την 31η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας   

Πρόσκληση 19ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (24/12/2017)
Κύριε Δήμαρχε, Κύριε Δήμαρχε, Κύρια & Κύριε Σύμβουλε, Καλείστε όπως την 29η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας.   

Πρόσκληση 18ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (11/12/2017)
Κύριε Δήμαρχε, Κύριε Δήμαρχε, Κύρια & Κύριε Σύμβουλε, Καλείστε όπως την 15η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας   

Πρόσκληση 17ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (24/11/2017)
Κύριε Δήμαρχε, Κύριε Δήμαρχε, Κύρια & Κύριε Σύμβουλε, Καλείστε όπως την 28η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας   

Πρόσκληση 16ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (17/11/2017)
Κύριε Δήμαρχε, Κύριε Δήμαρχε, Κύρια & Κύριε Σύμβουλε, Καλείστε όπως την 21η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας   

Πρόσκληση 15ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (13/10/2017)
Κύριε Δήμαρχε, Κύριε Δήμαρχε, Κύρια & Κύριε Σύμβουλε, Καλείστε όπως την 17η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τριτη και ώρα 18.00 προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας   

Πρόσκληση 13ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (19/09/2017)
Κύριε Δήμαρχε, Κύριε Δήμαρχε, Κύρια & Κύριε Σύμβουλε, Καλείστε όπως την 22η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου...   

Πρόσκληση 10ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (26/06/2017)
Κύριε Δήμαρχε, Κύριε Δήμαρχε, Κύρια & Κύριε Σύμβουλε, Καλείστε όπως την 28η Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας   

     Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 | ΕπόμενηΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ, 180 40
Τηλέφωνα: 22983 - 20200 / 22980 - 52210, 53003
Fax: 22980 - 53482
E-mail aλληλογραφίας : ydra@ydra.gov.gr
E-mail Δημάρχου          : mayor@ydra.gov.gr