Πρόσκληση 18ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (11/12/2017)
Κύριε Δήμαρχε, Κύριε Δήμαρχε, Κύρια & Κύριε Σύμβουλε, Καλείστε όπως την 15η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας   

Πρόσκληση 17ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (24/11/2017)
Κύριε Δήμαρχε, Κύριε Δήμαρχε, Κύρια & Κύριε Σύμβουλε, Καλείστε όπως την 28η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας   

Πρόσκληση 16ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (17/11/2017)
Κύριε Δήμαρχε, Κύριε Δήμαρχε, Κύρια & Κύριε Σύμβουλε, Καλείστε όπως την 21η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας   

Πρόσκληση 15ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (13/10/2017)
Κύριε Δήμαρχε, Κύριε Δήμαρχε, Κύρια & Κύριε Σύμβουλε, Καλείστε όπως την 17η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τριτη και ώρα 18.00 προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας   

Πρόσκληση 13ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (19/09/2017)
Κύριε Δήμαρχε, Κύριε Δήμαρχε, Κύρια & Κύριε Σύμβουλε, Καλείστε όπως την 22η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου...   

Πρόσκληση 10ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (26/06/2017)
Κύριε Δήμαρχε, Κύριε Δήμαρχε, Κύρια & Κύριε Σύμβουλε, Καλείστε όπως την 28η Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας   

Πρόσκληση 8ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (02/06/2017)
Κύριε Δήμαρχε, Κύριε Δήμαρχε, Κύρια & Κύριε Σύμβουλε, Καλείστε όπως την 6η Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας   

Πρόσκληση 7ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (26/05/2017)
Κύριε Δήμαρχε, Κύριε Δήμαρχε, Κύρια & Κύριε Σύμβουλε, Καλείστε όπως την 29η Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας   

Πρόσκληση 5ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (21/04/2017)
Κύριε Δήμαρχε, Κύριε Δήμαρχε, Κύρια & Κύριε Σύμβουλε, Καλείστε όπως την 22η Απριλίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00 προσέλθετε σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων...   

Πρόσκληση 4ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (23/03/2017)
Κύριε Δήμαρχε, Κύριε Δήμαρχε, Κύρια & Κύριε Σύμβουλε, Καλείστε όπως την 28η Μαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας   

Πρόσκληση 3ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (09/03/2017)
Κύριε Δήμαρχε, Κύριε Δήμαρχε, Κύρια & Κύριε Σύμβουλε, Καλείστε όπως την 13η Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας   

     Σελίδες: 1 2 3 4 5 | ΕπόμενηΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ, 180 40
Τηλέφωνα: 22983 - 20200 / 22980 - 52210, 53003
Fax: 22980 - 53482
E-mail aλληλογραφίας : ydra@ydra.gov.gr
E-mail Δημάρχου          : mayor@ydra.gov.gr