ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ
ΜΟΥΣΕΙΑ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ
ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ & ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ
ΜΟΥΣΕΙΑ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ
ΜΟΥΣΕΙΑ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ - ΟΙΚΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ
ΜΟΥΣΕΙΑ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ - ΟΙΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ