Το Δημοτικό Συμβούλιο


ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΕΛΟΣ
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΕΛΟΣ ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΧΑΡΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΡΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΕΛΟΣ ΚΟΤΡΟΜΑΓΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΚΟΚΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΛΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

Η θητεία του Δημοτικού συμβουλίου της Ύδρας ορίζεται από τις 01-09-2014 έως τις 05-03-2017