ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ    55 ΛΕΠΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΔΡΑ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΤΡΩΝΑΣ  40 ΛΕΠΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΔΡΑ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ    55 ΛΕΠΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΔΡΑ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ   60 ΛΕΠΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΔΡΑ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΖΟΥΒΡΑΣ  2,5 ΩΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΔΡΑ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ
ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ & ΕΛΙΣΑΒΕΤ 22980 - 52209 Απέχει από την Ύδρα 60 λεπτά
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
22980 - 52553
Απέχει από την Ύδρα 55 λεπτά
22980 - 52552
Απέχει από την Ύδρα 40 λεπτά
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 22980 - 52540 Απέχει από την Ύδρα 60 λεπτά
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΕΥΠΡΑΞΙΑΣ
22980 - 52484
Απέχει από την Ύδρα 60 λεπτά
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 22980 - 52551 Απέχει από την Ύδρα 55 λεπτά
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΖΟΥΒΡΑΣ 22980 - 52715 Απέχει από την Ύδρα 2,5 ώρες