Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΕΛΟΣ
ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΕΛΟΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΛΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ
ΜΕΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΜΑΡΣΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΕΛΟΣ ΤΖΟΥΡΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ


Ορίζει τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ύδρας, μέχρι την 28-02-2017