Το Έμβλημα του Δήμου

Το έμβλημα του Δήμου μας είναι στενά συνυφασμένο με την σημαία του αγώνα των Υδραίων κατά την Επανάσταση του 1821.

Η σημαία της 'Ύδρας ήταν το σύμβολο της ελληνικής επανάστασης για την απελευθέρωση του έθνους από τους κατακτητές και σήμερα μας υπενθυμίζει ότι οι μεγάλες αλλαγές χρειάζονται αγώνες και πως η τόλμη και η θέληση είναι βαθιά ριζωμένη στις ψυχές μας.

Παράλληλα όμως μας δείχνει τον δρόμο της δικαιοσύνης και της σύνεσης και καταδεικνύει την ανάγκη της σύμπνοιας και της αλληλεγγύης με απώτερο στόχο το κοινό καλό.