Βιογραφικό Αντιδημάρχου

Αντιδήμαρχος του Δήμου Ύδρας, ορίστηκε με θητεία από 4 Σεπτεμβρίου 2014 έως 4 Μαρτίου 2017 ο Δημοτικός σύμβουλος κ.Ιωάννης Μπελεγρής.