Γραφείο ΔημάρχουΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛ: 22980 - 53003 / FAX: 22980 - 53482
E-MAIL