Ετήσια συνάντηση Ασφαλιστών και Αντασφαλιστών στην Ύδρα

Η ετήσια συνάντηση Ασφαλιστών και Αντασφαλιστών στην Ύδρα γίνετε κάθε χρόνο και συγκεντρώνει ανθρώπους από την Ελλάδα και το εξωτερικό