ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Πρόσκληση 22ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (08/03/2018)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ

Ύδρα, 8/03/2018
Αρ. Πρωτ. 717


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣΚύρια / κύριε  Σύμβουλε,

Καλείστε όπως την 12η Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 προσέλθετε σε τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας

Στη συνεδρίαση θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση τα παρακάτω θέματα:
  1. Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ.Λ.Τ.Υ.
  2. Ορισμός «Διατάκτη» για το έτος 2018.
  3. «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018».
  4. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2018.
  5. Οικονομική ενίσχυση του Γυμνασίου Ύδρας, μέσω της σχολικής επιτροπής από το Δήμο, για τις εκπαιδευτικές και περιβαλλοντικές επισκέψεις( για το σχολικό έτος 2017-2018).
  6. Οικονομική ενίσχυση του Λυκείου Ύδρας, μέσω της Σχολικής Επιτροπής από το Δήμο, για την πενταήμερη εκδρομή (για το σχολικό έτος 2017-2018).
  7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ εργασιών και του 1ου ΠΚΤΝΜ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ-Γ’ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Καλύβας Αριστοτέλης