ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Από την επίσκεψη μας στην περιοχή Γεφύρια, για να ξεκινήσουμε έργο βελτίωσης του αποχετευτικού δικτύου (23/01/2019)

Από την σημερινή (21/01/2019) επίσκεψη μας στην περιοχή "Γεφύρια". Σύντομα, αναμένουμε σχετική έγκριση από την αρχαιολογική υπηρεσία για να ξεκινήσουμε έργο βελτίωσης του αποχετευτικού δικτύου.

Ταυτόχρονα επισημάναμε στους κατοίκους της περιοχής για άλλη μια φορά να απομακρύνουν από σημεία όπου διέρχεται το νερό της βροχής αντικείμενα τα οποία υπάρχει το ενδεχόμενο να παρασυρθούν και να δημιουργήσουν προβλήματα.

Επίσης αναμένουμε και την σχετική έγκριση από την αρχαιολογική υπηρεσία για την τοποθέτηση υπογειοποιημένων κάδων απορριμμάτων κάθετης συμπίεσης έξω από το γήπεδο. Ύστερα από αυτή την εξέλιξη η εικόνα της περιοχής θα βελτιωθεί σημαντικά.